Evenimente

Servicii

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

Camera de Comerţ şi Industrie a României este primul operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară din România, fiind autorizat de către Ministerul Justiţiei să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date RNPM

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara este agent autorizat al operatorului Camera de Comerț și Industrie a României.

Consultanţă pentru iniţierea afacerilor

Informaţii necesare şi utile privind contextul în care se poate începe şi dezvolta o activitate economică în judeţul Hunedoara (informaţii privind oportunităţile pentru iniţierea şi derularea unei afaceri competitive în judeţ, informaţii privind specificitatea mediului de afaceri, profilul şi dinamica economiei şi a sectorului IMM-uri din judeţul Hunedoara).

Certificare şi avizare

Eliberăm certificate de origine a mărfurilor, avizăm facturi de export, atestăm existenţa cazurilor de forţă majoră.

Asistenţă pentru înfiinţare firme

Asistenţă specializată, îndrumare prealabilă, precum şi tehnoredactarea tuturor actelor necesare înfiinţării, desfăşurării activităţii, suspendării acesteia, până la dizolvarea formei de organizare, întocmirea dosarului, verificarea preliminară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) Hunedoara, depunerea dosarului şi ridicarea înscrisurilor doveditoare.

Organizare de evenimente

Organizarea de evenimente este unul din punctele noastre forte, bazată pe o experienţă de peste 15 ani în managementul evenimentelor proprii şi ale clienţilor noştri. Gama de evenimente include: târguri şi expoziţii, seminarii, conferinţe, simpozioane, forumuri, workshop-uri, mese rotunde, paneluri, parteneriate de afaceri, burse de contact, brokerage, cursuri, misiuni economice, prezentări de firme şi lansări de produse.

Formare profesională

Dezvoltăm şi organizăm programe de pregătire flexibile adaptate  interesului şi nivelului  de pregătire al participanţilor; dispunem de bază de  pregătire modernă şi de o echipă de  formatori de un  înalt profesionalism; suntem o echipă dinamică, flexibilă şi creativă, capabilă să aducă valoare adăugată abilităţilor şi competenţelor participanţilor la cursurile de formare organizate de noi

Servicii de promovare

Pentru vizibilitatea firmei Dumneavoastră vă oferim servicii de organizare de evenimente pentru care vă punem la dispoziţie toată logistica necesară (închirieri săli dotate complet), precum şi promovarea directă prin canalele proprii şi ale partenerilor noştri (site-urile www.ccihunedoara.ro şi www.hunedoarabusiness.ro, catalogul Topul firmelor, standuri de expunere la evenimente şi expoziţii organizate de noi).

Cursuri

Proiecte Camera de Comerț și Industrie;Camera de Comerț și Industrie

Proiecte în derulare

ACTIVAREA POTENȚIALULUI TINERILOR NEETs!

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea gradului de ocupare în rândul a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați și profilați la Servicul Public de Ocupare, din Regiunile Nord-Vest, Centru și Vest.

Mai multe informații…

Competențe digitale și TIC pentru angajații din Regiunea Vest

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor digitale și din domeniul TIC pentru un număr seminificativ de angajați (308) din Regiunea Vest, care activează în sectoare economice/ domenii identificate conform SNC și SNCDI, prin formare profesională, servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care sprijină direct 36 de IMM și implicit angajații acestora.

Mai multe informații…

Membrii CCI Hunedoara

Reprezentare şi susţinere a intereselor în raport cu autorităţile din ţară şi cu organisme specializate din străinătate; Participare la misiunile economice, târgurile, expoziţiile, seminariile, simpozioanele şi alte manifestări comerciale organizate de Cameră; Participare la întâlniri cu oameni de afaceri din ţară şi străinătate; Consultanţă, informare şi asistenţă de specialitate în probleme legate de desfăşurarea activităţii comercianţilor; Organizare de simpozioane, expozitii, seminarii, prezentări ale firmelor, cursuri, conferinţe; Asistenţă la tratative şi negocieri; întocmire de corespondenţă comercială; Consultanţa şi redactarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate pentru finanţări rambursabile/ nerambursabile sau credite avantajoase; Consultanţă în întocmirea de analize economico-financiare, cereri de finanţare, ofertare, promovare, parteneriate pentru IMM, întreprinderi mari, instituţii şi universităţi; Informare, consultanţă şi expertizã tehnologică în domeniile turismului, protecţiei mediului şi industriei lemnului pentru IMM-uri, întreprinderi mari, universităţi şi instituţii; Asistenţă în afaceri pentru inovare şi informare tehnologică către IMM-uri; Înscriere în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare Asistenţă privind protecţia proprietăţii intelectuale: mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale; Soluţionarea litigiilor contractuale prin intermediul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI Hunedoara; Recrutare, selecţie, evaluare şi plasare forţă de muncă prin Centrul de Mediere a Muncii.

Publicarea pe internet a elementelor de identificare a firmei, în pagina web a CCI Hunedoara, secţiunea Membri; Consultarea documentaţiei europene primite de la Comisia Europeanã, informare asupra achiziţiilor publice internaţionale; Asistenţă privind standardele şi standardizarea; Informaţii privind programele europene, surse de finanţare şi oferte de participare în programe internaţionale; Primirea on-line, săptămânal, a newsletter-ului Camerei (noutăţi legislative, evenimente, oportunităţi de afaceri); Participarea la reuniunile cu oficialităţi, cu factori de decizie ai instituţiilor şi organismelor locale sau centrale; Promovarea ofertei generale de produse şi servicii pe panourile Camerei.

Cursanţi certificaţi

Persoane consiliate

Parteneriate dezvoltate

Proiecte derulate