ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA!

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Împreună pentru afacerea ta!
un proiect pentru creșterea ocupării în Regiunea Vest

ASOCIAȚIA NON PROFIT L & C CONSULTING HUNEDOARA, în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA anunţă demararea proiectului „Împreună pentru afacerea ta!”, cod proiect POCU/82/3/7/105198, a cărui perioadă de implementare este de 36 de luni, respectiv 11.01.2018-10.01.2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3.Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreperinderilor cu profil nonagricol din zona urbană și are ca obiectiv general Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană a Regiunii Vest.

Grupul țintă al proiectului este format din 300 de persoane fizice: studenți, șomeri, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în mediul urban al Regiunii Vest, în scopul creării a minim 2 locuri de muncă.

Activitățile derulate prin proiect vor genera outputuri care garantează o creștere a ocupării în zona țintă a proiectului prin cele 72 de noi locuri de muncă create de cele 36 de firme nou înființate în baza planurilor de afaceri selectate și finanțate prin proiect, valoarea ajutorului de minimis fiind de 148.500 lei.

Grupul țintă al proiectului este format din 300 de persoane fizice: studenți, șomeri, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în mediul urban al Regiunii Vest, în scopul creării a minim 2 locuri de muncă.

Activitățile propuse prin proiect vin în întâmpinarea nevoilor identificate la grupul țintă, problemele principale fiind accesul la servicii de asistență pentru demararea unei afaceri și lipsa oportunităților de finanțare pentru startup-uri. Soluția propusă este abordarea integrată a unui pachet de asistență compus din servicii de consiliere și consultanță personalizată la fiecare caz selectat și susținut de un pachet financiar pentru punerea în practică a planului de afaceri elaborat și acceptat la finanțare.

Membri grupului țintă vor dobândi noi competențe specifice antreprenoriatului, atât teoretice, cât și practice, prin cursurile și stagiile de practică organizate în cadrul activităților proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 8.776.384,30 lei, din care valoarea ajutorului de minimis pentru cele 36 de firme nou înființate este de 5.346.000 lei, finanțare nerambursabilă de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact:

Asociația non profit L & C Consulting Hunedoara
Cristian Corneliu Neamțu – manager de proiect, telefon 0723690982
Camera de Comerț și Industrie Hunedoara
Crinela Gafton – coordonator activitate partener, telefon 0737505446
Laura Anamaria Crișan – expert recrutare grup țintă, telefon 0737505448