COMPETENȚE DIGITALE ȘI TIC PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA VEST

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3

Titlul proiectului: COMPETENȚE DIGITALE ȘI TIC PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA VEST

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți!

Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Cod proiect: POCU/860/3/12/143523

Localizare proiect: Regiunea Vest

Valoarea totală a proiectului: 4,831,608.28 lei

Finanțare nerambursabilă: 4,831,608.28 lei

Perioada de implementare: 03.10.2022 – 31.12.2023

Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA

Partener: ASOCIAȚIA DE BINEFACERE PRO VITAM REȘIȚA

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor digitale și din domeniul TIC pentru un număr seminificativ de angajați (308) din Regiunea Vest, care activează în sectoare economice/ domenii identificate conform SNC și SNCDI, prin formare profesională, servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care sprijină direct 36 de IMM și implicit angajații acestora.

 

Obiectivul general al proiectului se va realiza prin măsuri complete, complexe și inovative, care răspund nevoilor specifice ale grupului țintă, identificate în analiza nevoilor persoanelor și întreprinderilor realizată înainte de elaborarea proiectului (dar și prin implementarea proiectului ID 128211):

– informare și conștientizare;

– dezvoltarea competențelor profesionale (printr-o ofertă diversificată de cursuri de formare profesională care au ca scop dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate)

– și măsuri inovative de stimulare a învățării,

– sprijin pentru elaborarea și introducerea programelor de învățare la locul de muncă (inclusiv prin utilizarea unui software specializat),

– crearea unor mecanisme inovative care să anticipeze nevoile viitoare de competențe (rețea formată din IMM și alți factori interesați), dublate de adaptarea continua a măsurilor de sprijin în funcție de feedback-ul participanților (aplicare de chestionare de analiză – A1.2), concluziile monitorizăarii/evaluării formării profesionale (A2.2) și validarea obținută din partea factorilor interesați (A3.2).

Proiectul oferă un set complet și complex de cursuri și servicii care să contribuie la dezvoltarea tuturor competențelor și aptitudinilor necesare pentru dezvoltarea competențelor digitale și în domeniul TIC ale angajaților, asigurarea unei competitivități ridicate pentru IMM și adaptarea la sectoarele cu potențial competitiv.

De asemenea, proiectul furnizează instrumente, metode și practici, respectiv condiții de lucru îmbunătățite pentru 308 persoane și 36 IMM în vederea adaptării activităților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare profesională continuă în cadrul intreprinderilor și de adaptare continuă la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI;

OS2. Dezvoltarea competențelor/abilităților profesionale digitale și în domeniul TIC pentru 308 persoane

OS3. Dezvoltarea și implementarea unor programe de învățare la locul de muncă în rândul a 36 IMM pentru creșterea competitivității și sustenabilității afacerilor, pentru adaptarea la sectoarele competitive.

Grupul țintă (GT) este format din 308 persoane/angajați, din care peste 40% vor fi femei (125 persoane) și peste 10% (32 persoane) vor fi din categoria angajaților vârstnici 55-64 ani.

Toate cele 308 persoane vor beneficia de acțiuni de conștientizare, servicii de informare, formare profesională și acțiuni inovative pentru participarea la FPC și eficientizarea învățării și punerii în practică a cunoștințelor (inclusiv stimularea inovării și adaptării tehnologiilor la activitatea specifică întreprinderii), iar 36 IMM vor beneficia de sprijin pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, inclusiv un software specializat.

In general, se vor identifica mai întâi întreprinderile (IMM) cu minim un cod CAEN autorizat din Anexa 5 (baza de date ONRC), apoi vor fi identificati angajații acestor întreprinderi care au nevoie de îmbunătățirea competențelor digitale și în domeniul TIC. De asemenea, dacă sunt angajați interesați, se va verifica dacă întreprinderea angajatoare are minim un cod CAEN autorizat din Anexa 5, iar dacă există întreprinderi care vor să-și adapteze activitatea la sectoarele competitive, reprezentanții acestora vor fi încurajați și sprijiniți să autorizeze minim un cod CAEN eligibil.

CCI Hunedoara

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Crinela Gafton – Manager de proiect, telefon 0737505446

email: office@ccihunedoara.ro

 

 

Asociația de Binefacere Pro Vitam

Marinela Rotariu – Președinte, telefon 0727344241

email: provitam_resita@yahoo.com