ACTIVAREA POTENȚIALULUI TINERILOR NEETs

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3

Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA

Parteneri: P1 – ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC

                   P2 – SC DSM – CALIFICARE ȘI MANAGEMENT SRL

                   P3 – SC CASETIM SRL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea gradului de ocupare în rândul a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați și profilați la Servicul Public de Ocupare, din Regiunile Nord-Vest, Centru și Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Îmbunătățirea nivelului de competențe a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Nord-Vest, Centru și Vest, pe o perioadă de 24 luni.

OS1 se va atinge prin implementarea următoarelor ACTIVITĂȚI:

A1. Gestionarea grupului țintă format din 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, care vor beneficia de sprijin, din regiunile Nord Vest, Centru si Vest.

A2. Activitati de formare profesionala pentru tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, in lucrator in comert (LC), competente digitale (CD) si competente sociale si civice (CSC).

OS2. Creșterea gradului de ocupare a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistarți la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Nord Vest, Centru și Vest pe o perioadă de 24 luni.

Cel de-al doilea OS al proiectului vizeaza oferirea sprijinului specific si necesar pentru ocuparea tinerilor NEETs someri din regiunile Nord Vest, Centru si Vest.  OS2 se va atinge prin implementarea urmatoarelor activitati:

A3. Activitati de mediere in randul tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani din regiunile Nord Vest, Centru si Vest si

A.4. Activitati de sprijinire a antreprenoriatului in randul tinerilor NEETs someri din regiunile Nord Vest, Centru si Vest.

 

Localizare proiect: Regiunea Nord Vest, Centru și Vest

Valoarea totală a proiectului:  19.490.513,80 lei

Perioada de implementare: 28.09.202127.09.2023

 

Grupul țintă al proiectului este format din 1051 persoane, șomeri tineri NEETs înregistrați și profilați de serviciul public de ocupare ANOFM.

„Tânărul NEET” este definit ca persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 29 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Grupul țintă va include cel puțin 10,1% persoane de etnie romă (107), cel puțin 20,1% persoane din mediul rural (212) și cel puțin 30% tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D (316 persoane).

 

 

Condiții de eligibilitate

  • Candidatul are vârsta între 16 și sub 29 de ani, este șomer înregistrat și profilat de ANOFM
  • Candidatul este cetățean român cu domiciliul sau reședința în mediul rural sau urban din Regiunile Nord-Vest, Centru sau Vest;
  • Candidatul să nu fie înscris într-un alt proiect pe acceași axă prioritară
  • Candidatul va avea disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect, pentru care a fost selectat
  • Candidatul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, furnizate în procedura de selecție

 

Documentele necesare pentru înscriere

– Act de identitate valabil (în copie);
– Certificat de naștere (în copie);
– Certificatul de căsătorie – după caz, sentință judecătorească de divorț – (în copie);

– Act doveditor studii (în copie, ultima diploma obținută în sistemul de învățământ);
Adeverință de șomer emisă de ANOFM (în original);

– Formular de înregistrare a grupului țintă completat corect și semnat (în original)
– Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în original);
– Declarația de apartenență la grupul țintă (în original)

– Angajament de a respecta condițiile proiectului și de a participa la activitățile planificate (în original)

Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE, dacă vor fi solicitate la momentul transmiterii dosarului de candidatură.

 

Activitățile proiectului

A1. Gestionarea grupului țintă format din 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, care vor beneficia de sprijin, din regiunile Nord Vest, Centru și Vest.

 

A2. Activități de formare profesională pentru tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, în lucrător în comerț (LC), competențe digitale (CD) și competențe sociale și civice (CSC).

 

A3. Activități de mediere în rândul tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani din regiunile Nord Vest, Centru și Vest

 

A.4. Activități de sprijinire a antreprenoriatului în rândul tinerilor NEETs șomeri din regiunile Nord Vest, Centru și Vest.

Scopul acestei activitati este de a sustine antreprenoriatul in randul tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”usor ocupabil” prin furnizare de cursuri de formare in antreprenoriat si infiintarea de afaceri in urma organizarii unui concurs de selectie a planurilor de faceri ce vor fi finantate prin proiect. Cursul de formare in Antreprenoriat se deruleaza pe o durata de 40 de ore de teorie si aplicatii practice.

In urma participarii la acest curs, cursantii vor dobandii competente de Antreprenor, isi vor insusii abilitatile necesare pentru elaborarea si actualizarea planurilor de afaceri, etc. La cursul de formare vor participa cel putin 151 membrii ai grupului tinta. Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu, cele declarate câștigătoare vor fi finanțate cu maxim 25.000 euro nerambursabili.

www.activaretineri.ro