Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

 • Camera de Comerţ şi Industrie a României este primul operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară din România, fiind autorizat de către Ministerul Justiţiei să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date RNPM, iar

           Camera de Comerț și Industrie Hunedoara este agent autorizat al operatorului Camera de Comerț și Industrie a României.

 • Registrul Național de Publicitate Mobiliară reprezintă, potrivit Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, o bază de date unică la nivel naţional, care asigură înscrierea garanţiilor reale mobiliare şi a altor acte juridice prevăzute de lege, precum şi accesul la informaţiile înscrise cu privire la avizele de garanţie.

BENEFICIILE ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ

Creditorul impune, de obicei, mai multe condiții pentru beneficiarul împrumutului, respectiv pentru debitor. Unele dintre aceste condiții privesc întotdeauna:

 • siguranța creditorului că nu există niciun alt creditor care să aibă vreun drept asupra bunului afectat garanției și
 • siguranța că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanției.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară servește tocmai acestor două scopuri principale, astfel:

 • Previne potențialii creditori cu privire la existenta unor interese anterioare asupra bunului afectat garanției;
 • Stabilește ordinea priorității privind potențialii creditori cu privire la bunul afectat;
 • Contractul de garanție, privilegiul, titlurile sau cesiunile de creanță înregistrate în registru au valoare de titlu executoriu, nemaifiind necesară procedura judiciară a obținerii acestui titlu, reducându-se pe această cale cheltuielile (taxe şi onorarii), precum și termenele de realizare a dreptului.
 • Avantajul de a avea prioritate fata de alţi creditori, inclusiv bugetele de stat şi locale. 
 • Executarea garanţiilor prin forţe proprii. 

 

Conform Art. 63, Al. 1, Titlul VI, Legea 99/1999, “În cazul În care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia, creditorul are dreptul de a-şi satisface creanţa cu bunul afectat garanţiei. 

În acest scop creditorul are dreptul să ia în posesie, în mod paşnic, bunul afectat garanţiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia, precum şi titlurile şi înscrisurile în care constă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului, fară a fi necesară vreo autorizaţie sau notificare prealabilă şi fară a plăti taxe sau vreun tarif.”

BENEFICIILE UNEI COLABORĂRI CU AGENTUL CCI HD

Valorile fundamentale şi principiile agentului RNPM – CCIHD, după o experiență îndelungată în domeniul RNPM, care stau la baza activității sale, sunt:

 1. comunicare și transparență;
 2. responsabilitate, asumarea acțiunilor întreprinse;
 3. eficienta, dinamismul și seriozitatea cu care soluționăm fiecare cerere în parte, respectând principiile eticii și calității.
 • Înregistrarea în RNPM va fi efectuată cu celeritate, creditorul putând astfel obține prioritatea în fata eventualilor altor creditori ai debitorului respectiv;
 • Transmiterea formularelor/cererilor și transmiterea rezultatelor, poate fi îndeplinită pe mai multe căi convenite de comun acord, aducând astfel o economie de timp pentru creditorul, persoana care până acum se deplasa la un agent RNPM pentru a efectua înregistrările se va putea ocupa de alte activităţi care să aducă o plus-valoare creditorului;
 • Consultanţă de specialitate oferită gratuit;
 • Capacitatea de a efectua înregistrări din orice judeţ prin intermediul semnăturii electronice;
 • Posibilitatea de a lua la cunoştinţă despre orice aviz de garanţie înscris în Registru anterior cu privire la un anumit bun în orice localitate de pe teritoriul ţării;
 • Mai mult de atât, puteţi beneficia şi de alte servicii ale RNPM şi de ce nu ale CCIHD în general.

BENEFICII SPECIFICE ACTIVITĂȚII DUMNEAVOASTRĂ:

 • Înlesnirea legăturii dintre clienții (creditorii) ce doresc începerea executărilor silite -> și RNPM;

-> Clienți noi sau existenți -> Îndrumare înscriere RNPM ->

-> Rapiditatea înscrierilor (Agent CCI HD) = Timp câștigat

 • Creșterea numărului de executări silite -> creșterea recuperării creanțelor -> creșterea încasărilor pentru serviciile oferite de către dumneavoastră;
 • La rândul nostru, vom susține promovarea serviciilor oferite de executorii judecătorești către numărul mare de clienți ai CCI Hunedoara, persoane fizice și juridice.

TIPURILE DE AVIZE CE POT FI ÎNREGISTRATE:

Avize de ipotecă mobiliară:

 • aviz de ipotecă inițial,
 • avizul modificator al avizului de ipotecă inițial,
 • avizul de nulitate al avizului de ipotecă inițial,
 • avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial,
 • avizul de cesiune a creanței ipotecare,
 • avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri,
 • avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin
 • avizul de ipotecă inițial,
 • avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial,
 • avizul de menținere a ipotecii,
 • avizul de executare a bunului ipotecat,
 • avizul de preluare în contul creanței,
 • avizul de cesiune a ipotecii,
 • avizul de schimbare a rangului ipotecilor,
 • aviz de intenție,
 • avizul de transformare,
 • avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului,
 • avizul de înscriere a intenției de constituire a unei ipoteci,
 • avizul de actualizare a datelor.

Aviz Specific – necesar pentru începerea procedurilor de executare silită –

 • aviz specific inițial,
 • aviz specific modificator,
 • aviz de stingere a avizului specific inițial,
 • aviz de nulitate a avizului specific inițial,
 • aviz de prelungire a avizului specific inițial,
 • avizul de reactivare a avizului specific inițial.

CONCLUZII

Suntem dispuşi şi interesaţi în încheierea unui parteneriat pe termen lung care să fie profitabil ambelor părţi implicate prin raportare atât la calitatea serviciilor prestate cât şi la interesele financiare ale părţilor.

 

Garantăm efectuarea promptă şi corectă a înregistrărilor avizelor de garanţie în Registru, iar la solicitarea dumneavoastră, vă vom putea pune la dispoziţie informaţii precise şi actualizate cu privire la persoanele şi la bunurile înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

 

Susținem promovarea serviciilor partenerilor noștri, ca   răspuns firesc pentru sprijinul acestora în promovarea serviciilor CCI Hunedoara.

CONTACT

Relații RNPM: Mihaela Egner-Cărmăzan

0737 505 449

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA:

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23, DEVA, 330025,

jud. Hunedoara, România

Tel. 0254-212924, Email: office@ccihunedoara.ro

www.ccihunedoara.ro