COMUNICAT FINAL PROIECT – Învăţăm mereu! – Dezvoltarea competențelor angajaților prin cursuri corelate cu nevoile pieței muncii

„Asociaţia de Binefacere Pro Vitam” în parteneriat cu „Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara (CCI HD)” a derulat în Regiunea Vest proiectul „Învăţăm mereu! – Dezvoltarea competențelor angajaților prin cursuri corelate cu nevoile pieței muncii”, Cod proiect: 136296
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman și a fost depus în cadrul apelului de proiecte „POCU/726/6/12/Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale”, Componenta 1: Creşterea nivelului de calificare al angajaţilor prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieţei muncii – Regiuni mai putin dezvoltate, Axa prioritară 6 –
Educaţie şi competenţe
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea participării la formare profesională continuă (FPC) și dezvoltarea competențelor profesionale, cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul competențelor digitale, administrare și social pentru un număr de 654 de angajați, cu accent pe persoanele cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale, prin programe de formare profesională corelate cu nevoile pieței muncii, servicii de consiliere profesională, respectiv prin furnizarea de date, instrumente, metode și practici inovative de dezvoltare a competențelor și de adaptare continuă la evoluțiile pieței muncii.
Grupul țintă (GT) a fost format din 676 persoane, din care 361 au fost femei (53,40%) și peste 62% au fost din categoria persoanelor cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural sau persoane cu vârsta peste 40 de ani.
Toate cele 676 persoane au beneficiat de acțiuni de informare/conștientizare, servicii de consiliere profesională și tutorat, formare profesională și acțiuni inovative și peste 380 de persoane (56%) și-au îmbunătățit statutul pe piața muncii.
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020, cu o valoare de 4,722,295.28 lei, din care 4,722,295.28 lei valoare eligibilă nerambursabilă.
Durata de implementare 24 luni.

Detalii eveniment

DATA - 18 aprilie 2023 / 08:00 - 18 aprilie 2023 / 16:00
LOCAȚIA - Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara

Comments are closed.