CURS DE INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

CURS DE INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Veţi dobândi capacităţile solicitate de legislaţia specifică în vederea conducerii şi coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului

Cod COR 325723

Despre curs

La acest curs veţi dobândi capacităţile solicitate de legislaţia specifică în vederea conducerii şi coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului, precum şi deprinderile/abilităţile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale în domeniu.


Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze şi să se perfecţioneze în acest domeniu, oferind participanţilor o abordare practică a acestui domeniu, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor specifice.


Ce se studiază?

– planul de prevenire şi protecţie
– instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă
– tematica şi fişele individuale de instruire
– lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie
– documentele CSSM
– documentele de cercetare a accidentelor de muncă ce se soldează cu incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile.


Tipul programului

Specializare


Durata programului

88 ore, din care 62 ore de teorie şi 26 ore practică


Locul de desfăşurare

Sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara – str. 1 Decembrie, nr. 23


Condiţii de acces

Studii medii


Documente necesare pentru înscriere

– act de identitate
– certificat de naştere
– certificat de căsătorie (dacă este cazul)
– diploma de absolvire a ultimelor studii


Finalizarea programului

Examen de absolvire în prezenţa comisiei de examinare desemnate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)


Certificat

Certificat de absolvire emis cu acordul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Educaţiei Naţionale, recunoscut oficial pe piaţa muncii din România si Uniunea Europeană, însoţit de un supliment descriptiv ce conţine unităţile de competenţă dobândite


Costul programului de formare

600 lei/persoană
Membri CCI Hunedoara beneficiază de o reducere de 10% din costul cursului


Informaţii

Telefon: 0254/212924; Fax: 0254/218973; E-mail: office@ccihunedoara.ro


Persoană de contact

Claudia Elena MICA – mobil: 0737/505449

Detalii Administrative

Durată curs Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
22 zile

Locație desfășurare
Sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara – Deva, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23

Certificare Curs
Acreditat ANC

Costul Cursului
600 lei - Reducere 10% pentru membrii CCI Hunedoara cu cotizația achitată la zi

Condiții de acces
Studii medii

Traineri Curs

Rezervări locuri și detalii
Telefon fix: 0254212924
Telefon mobil: 0737505447 – Laura ACONSTANTINESEI-BOJAN
Fax: 0254218973
Email: office@ccihunedoara.ro

INFORMAȚII RECENTE


Comments are closed.