LEARNING BY DOING

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea

Proiectul Learning by Doing este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea, care sprijină proiectele de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Valoarea totală a proiectului strategic este de 2.358.967,8 EUR din care bugetul alocat CCI Hunedoara este de 104369,30 EURO, cu surse de finanțare 85% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 13% co-finanțare națională.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, din ianuarie 2017 până la sfârșitul lunii iunie 2019.

Proiectul se încadrează în a patra prioritate tematică specifică programului de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării: o regiune a Dunării bine guvernată prin oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările demografice, etc.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea capacității tuturor actorilor relevanți în educație și formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, național și transnațional pentru a facilita dezvoltarea și consolidarea sistemelor existente de educație și formare profesională din țările din Regiunea Dunării. Astfel, proiectul Learning by Doing al cărui partener principal este Camera de Comerț și Industrie din Budapesta, Ungaria, aduce laolaltă 24 de parteneri din care 11 parteneri sunt finanțați prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 4 parteneri beneficiază de sprijin prin Instrumentul de Asistenţă pentru Pre-aderare (IPA) și 9 Parteneri Strategici Asociați.