ANGAJAȚI COMPETITIVI ÎN REGIUNEA VEST

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului “Angajați competitivi în Regiunea Vest”, cod proiect POCU/464/3/12/128211, la data de 01.11.2019.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificare conform SNC și SNCDI ale angajaților și are o valoare de totală de 4.588.604,90 lei, finanțare nerambursabilă de 100% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor profesionale, cunoștințelor și aptitudinilor pentru 330 de angajați din Regiunea Vest care activează în sectoare economice/domenii identificate conform SNC și SNCDI, prin formare profesională, servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care sprijină direct 40 de IMM-uri și implicit angajații acestora.

Grupul țintă este format din 330 persoane, din care minim 30% vor fi femei (peste 99 persoane) și minim 10% (peste 33 persoane) vor fi din categoria angajaților vârstnici 55-64 ani.

Rezultatele așteptate sunt:

  • 330 de persoane vor beneficia de programe de formare, servicii de sprijin și instruire;
  • 40 de IMM-uri vor fi sprijine să introducă programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni și este implementat în parteneriat cu Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița.

Informații suplimentare se pot obține pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara sau la datele de contact:

 

CCI Hunedoara

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Crinela Gafton – Manager de proiect, telefon 0737505446

email: office@ccihunedoara.ro

 

 

Asociația de Binefacere Pro Vitam

Marinela Rotariu – Președinte, telefon 0727344241

email: provitam_resita@yahoo.com

Angajați competitivi