COMUNICAT DE PRESĂ – COMPETENȚE DIGITALE ȘI TIC PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA VEST

20 decembrie 2023

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în calitate de beneficiar și Asociația de Binefacere Pro Vitam Reșița, în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectului „Competențe digitale și TIC pentru angajații din Regiunea Vest”, cod proiect POCU/860/3/12/143523.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificare conform SNC și SNCDI ale angajaților, s-a desfășurat pe o perioadă de 15 luni, în perioada 03.10.2022 – 31.12.2023, și a beneficiat de un buget de 4.831.608,28 lei, finanțare nerambursabilă de 100% din valorea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea competențelor digitale și din domeniul TIC pentru un număr semnificativ de angajați (308) din Regiunea Vest, care activează în sectoare economice/domenii identificate conform SNC și SNCDI, prin formare profesională, servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care sprijină direct 36 de IMM și implicit angajații acestora.

Activitățile derulate prin proiect au generat următoarele rezultate:

  • au fost organizate 7 seminarii de informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților despre importanța dezvoltării de competențe profesionale și 4 seminarii de specialitate;
  • 321 persoane au beneficiat de programe de formare, în cadrul celor două Centre de Formare Profesională înființate la Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și Asociația de Binefacere Pro Vitam;
  • 196 persoane au dobândit competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
  • 112 persoane au dobândit competențe în Operator introducere, validare și prelucrare date;
  • 160 persoane au dobândit competențe digitale avansate în Social Media și Customer Relationship Management (CRM);
  • 40 de IMM-uri au fost sprijinite să introducă programe de învățare la locul de muncă;
  • a fost dezvoltată o platformă pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă pentru IMM;
  • a fost creată o rețea pentru anticiparea nevoilor viitoare de competențe;
  • au fost semnate 40 de Acorduri de continuare a furnizării serviciilor de sprijin de minim 12 luni după finalizarea proiectului.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului și impactul asupra competitivității întreprinderilor vor asigura continuarea furnizării de servicii atât pentru noile nevoi ale întreprinderilor care au participat la proiect, cât și pentru alți factori interesați, inclusiv în cadrul unor proiecte în domeniul resurselor umane. Rețeaua va fi sprijinită să acționeze pentru construirea unei culturi de învățare și dezvoltare continuă, pentru stabilirea unor criterii de succes și reevaluarea/adaptarea programelor de formare profesională, respectiv pentru utilizarea unei mari varietăți de metode de formare și dezvoltare, adecvate diferitelor situații și stiluri de învățare, cu accent pe învățarea la locul de muncă.

Detalii suplimentare despre proiect puteți obține de la Crinela Gafton – manager de proiect, telefon 0737505446, pe adresa de mail: office@ccihunedoara.ro, pe pagina web dedicată proiectului: https://ccihunedoara.ro/proiecte/competente-digitale-si-tic-pentru-angajatii-din-regiunea-vest/ și pe pagina: https://www.facebook.com/competentedigitalesitic.

CCI Hunedoara

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Crinela Gafton – Manager de proiect, telefon 0737505446

email: office@ccihunedoara.ro

 

 

Asociația de Binefacere Pro Vitam

Marinela Rotariu – Președinte, telefon 0727344241

email: provitam_resita@yahoo.com