LEARNING BY DOING

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea

COMUNICAT DE PRESĂ 31 OCTOMBRIE 2017

În perioada 24-26 octombrie 2017 echipa de proiect a Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara a participat la vizita de studiu organizată de Camera de Comerț a Serbiei la Belgrad și Novi Sad, în cadrul activităţilor proiectului Interreg Dunărea “Learning by Doing”. La vizită au participat şi reprezentanţi din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Slovenia, Slovacia, parteneri în cadrul proiectului, dar și stakeholderi din aceste țări. Din delegația României au făcut parte și reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara și Asociației Proformare Hunedoara, membri ai grupului de lucru local, în cadrul proiectului.

Vizita a oferit prilejul de a obține informații privind învățământul dual din Serbia chiar de la companii și școli care colaborează pe acest domeniu. Organizatorii au optat pentru a purta discuții la compania cu profil electrotehnic “Juzna Backa” și școala cu profil electrotehnic “Mihajlo Pupin”.

Vizita a continuat la Școala Tehnică ”Mileva Marić Ajnštajn“. Numele ”Ajnštajn” se transcrie în românește ”Einstein”. Într-adevăr, doamna Mileva Marić, născută în Serbia, a fost chiar soția marelui savant autor al Teoriei Relativității, Albert Einstein.

Prezentarea școlii a fost făcută de dl. Stanko Matic, directorul instituției. Vizita a presupus un tur al școlii cu prezentarea facilităților de practică ale elevilor. Școala pregătește elevii în domenii foarte diferite: silvicultură-design floral, design-grafică-fotografie, construcții, textile și pielăriei. În fiecare săptămână patru clase din școală sunt prinse în programul de practică pe fiecare domeniu.

În a doua zi a vizitei delegația a vizitat Școala medie de catering și turism din Belgrad iar după-amiază a avut loc un seminar cu tema ”Învățământul dual în Serbia” care a reunit la un loc reprezentanții Ministerului Educației din Serbia, ai Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei, precum și mai mulți profesori de la diferite școli vocaționale din Belgrad.

Din concluziile desprinse din această vizită reținem:
Spre deosebire de România, în Serbia nu există o lege adoptată privitor la învățământul dual. Există în prezent un proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară. Este considerat esențial ca viitoarea lege să definească clar rolul și responsabilitățile Ministerului Educației, a Camerelor de Comerț, al companiilor, școlilor și elevilor în implementarea învățământului dual, să definească tipul de contract care se va încheia între companii și școli și între companii și fiecare elev instruit în parte. De asemenea, legea trebuie să definească instituția și atestarea instructorilor (mentori) care să supervizeze calificarea elevilor și obligațiile financiare ale părților implicate.

Despre proiectul Learning by doing

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII PARTENERIATELOR VET ÎN REGIUNEA DUNĂRII PENTRU MODERNIZAREA EFICIENTĂ A SISTEMELOR VET, cu acronimul Learning by Doing este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea, care sprijină proiectele de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR).
Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara, împreună cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic reprezintă România în cadrul proiectului Learning by Doing.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi transnaţional, pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională din ţările din Regiunea Dunării.
Learning by Doing al cărui Leader Partner este Camera de Comerţ şi Industrie Budapesta, Ungaria, aduce laolaltă 24 de parteneri, din care 11 sunt finantaţi prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 4 parteneri beneficiază de spriin prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi 9 Parteneri Strategici Asociaţi.
Valoarea proiectului este de 2.358.967 euro, iar durata de implementare este ianuarie 2017 – iunie 2019.
Mai multe informații pot fi accesate la adresa: http://www.interreg-danube.eu/learning-by-doing

GALERIE DE IMAGINI

COMUNICATE DE PRESĂ

Seminar de informare – Start Up Vest – Timișoara

Evenimentul va avea loc la sediul Comsertim din Timișoara, ...

Seminar de informare – Start Up Vest – Reșița

CCIHD va organiza în 14 iunie 2018, la Aula Magna a ...

BLOG

Spuneți Da sau Nu? Pentru telefoane mobile în școli?

Spuneți Da sau Nu? Pentru telefoane mobile în școli? ...

Un exemplu de succes de învățământ dual

Teoria învățată în școlile vocaționale poate fi direct ...


Comments are closed.