LEARNING BY DOING

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea

COMUNICAT DE PRESĂ 15 SEPTEMBRIE 2017

În perioada 12-14 septembrie 2017 reprezentantele Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara au participat alături de reprezentantele Centrului Naţional de Dezvoltare a Învătământuluii Profesional şi Tehnic din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale la vizita de studiu organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Brno, Republica Cehă, în cadrul activităţilor proiectului Interreg Dunărea “Learning by Doing”. Din delegaţie au făcut parte şi doi membri ai grupului ţintă al proiectului, reprezentând două asociaţii cu profil educaţional din judeţul Hunedoara. La vizită au participat şi reprezentanţi din Serbia, Bulgaria, Slovenia, Germania, parteneri în cadrul proiectului, dar și stakeholderi din aceste țări.
Vizita a fost organizată la Brno, regiunea Moravia şi, pe lângă sesiunile tradiționale de prezentare a sistemului național VET, a aspectelor legate de conceptul de învățare la locul de muncă, a cuprins și vizite în companii (KSK Precise Motion, Centrul de Cercetări INTEMAC, Centrul de Formare TOS Kurim) și în școli cu profil tehnic din zonă (Școala Secundară Tehnică și Economică, Academia de Hotelărie, Școala Secundară profil Electric și Energetic Sokolnice).
Vizita a oferit prilejul de a obţine informaţii privitoare la învăţământul profesional şi tehnic din Cehia, de a observa modelele de bune practici privind parteneriatul care funcţionează între companii şi şcoli în acestă ţară din regiunea Dunării şi de a le disemina către actorii locali din judeţul Hunedoara şi din alte regiuni din România.
Deși formarea în sistem dual nu este dezvoltată printr-o lege specială în Cehia, elementele de dual sunt prezente în formarea elevilor: acordarea de stimulente fiscale pentru companiile care se implică în formare, contracte voluntare de instruire practică încheiate între elevi și companii, cooperarea permanentă între școli și companii în timpul formării elevilor, pregătirea specializată a profesorilor în companii, participarea reprezentanților companiilor la examenele finale ale elevilor.
Lecţia învăţată poate fi concluzionată ca fiind modul în care companiile aleg şcolile cu care să semneze contracte de parteneriat, precum şi modul de atragere a elevilor la învăţământul profesional şi tehnic.
Mai multe informaţii puteţi obţine vizitând paginile companiilor şi şcolilor vizitate:
KSK Precise Motion – http://www.ksk-pm.com/
INTEMAC Research Center – http://www.intemac.cz/en/
WALTER-Machines, https://www.walter-machines.com/en/
Training Center TOS Kurim, http://www.tos-kurim.cz/en/
Power School Sokolnice – www.ssee-sokolnice.cz

Despre proiectul Learning by doing

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII PARTENERIATELOR VET ÎN REGIUNEA DUNĂRII PENTRU MODERNIZAREA EFICIENTĂ A SISTEMELOR VET, cu acronimul Learning by Doing este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea, care sprijină proiectele de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR).
Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara, împreună cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic reprezintă România în cadrul proiectului Learning by Doing.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi transnaţional, pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională din ţările din Regiunea Dunării.
Learning by Doing al cărui Leader Partner este Camera de Comerţ şi Industrie Budapesta, Ungaria, aduce laolaltă 24 de parteneri, din care 11 sunt finantaţi prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 4 parteneri beneficiază de spriin prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi 9 Parteneri Strategici Asociaţi.
Valoarea proiectului este de 2.358.967 euro, iar durata de implementare este ianuarie 2017 – iunie 2019.
Mai multe informații pot fi accesate la adresa: http://www.interreg-danube.eu/learning-by-doing

GALERIE DE IMAGINI

COMUNICATE DE PRESĂ

Seminar de informare – Start Up Vest – Timișoara

Evenimentul va avea loc la sediul Comsertim din Timișoara, ...

Seminar de informare – Start Up Vest – Reșița

CCIHD va organiza în 14 iunie 2018, la Aula Magna a ...

BLOG

Spuneți Da sau Nu? Pentru telefoane mobile în școli?

Spuneți Da sau Nu? Pentru telefoane mobile în școli? ...

Un exemplu de succes de învățământ dual

Teoria învățată în școlile vocaționale poate fi direct ...


Comments are closed.