Convocator Adunarea Generală Ordinară a Membrilor CCI Hunedoara

31 ianuarie 2018, sediul CCI Hunedoara, ora 14

Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara prin Viorel Arion – Președinte convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor CCI Hunedoara, ce va avea loc în Sala Mare, la sediul C.C.I. Hunedoara din Deva, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23, în data de 31 ianuarie 2018, ora 1400, cu următoarea

Ordine de zi

1. Informarea Adunării Generale a Membrilor CCI Hunedoara privind vacantarea unui loc în Colegiul de Conducere al CCI Hunedoara
2. Aprobarea modificărilor la STATUTUL CCI Hunedoara
3. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CCI Hunedoara
4. Alegerea a doi noi membri în Colegiul de Conducere al CCI Hunedoara
5. Diverse
6. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Membrilor CCI Hunedoara
Materialele care vor fi prezentate conform ordinei de zi, pot fi consultate la sediul Camerei începând cu data de 16.01.2018.
Propunerea de modificare a STATUT-ului CCI Hunedoara poate fi descărcată mai jos.

Comments are closed.